Miljörivarna i Skandinavien AB > Rivning

Rivning

Corvara Miljörivarna AB i Stockholm utför alla typer av rivningsarbeten.

Behöver du hjälp med håltagning eller rivning?

Vi tar oss an rivningar, men också transport, hantering och sanering av miljöfarligt material.

Vi utför även totalrivning av hela eller delar av fastigheter. Varje projekt förbereds noggrant genom att vi upprättar rivningsplaner samt även planerar för hur rivningsmaterialet ska tas om hand, säkert och miljöriktigt.

Läs mer om Rivning på företagets hemsida

Miljörivarna i Skandinavien AB
Hemsida: https://miljorivarna.se/

Miljörivarna i Skandinavien AB

Miljörivarna utför rivningsentreprenader, håltagning/sågning i betong, sten och tegel samt asbestsanering. Vi vänder oss direkt till byggherrar och till byggentreprenörer i Stockholmsområdet.

Verksamheten är främst inriktad på den invändiga rivningen och håltagningen.