Moelven Byggmodul AB > Studentbostäder

Studentbostäder

Situationen är den samma på de flesta studieorter. Snabba svängningar i antagningskriterier och sökandekvoter gör det svårt för ansvariga att matcha bostadssituationen med antalet studenter. Modulbyggnation gör det möjligt att snabbt parrera obalanser.


Studentboendet är till sin natur tillfälligt och omsättningen på hyresgäster är ofta hög. Stadsplaneringen kräver därför stor flexibilitet och möjligheter till tvära kast. Att bygga med moduler gör det möjligt att med kort framförhållning förändra bostadsbilden. Slutförandetiden kan i det närmaste halveras jämfört med traditionell platsbyggnation.

Byggandet utgår, vid varje tillfälle, från beställarens egna önskemål. Moelven har erfarenhet från totalentreprenad av kompletta bostadsområden men också från tillbyggnation av befintliga huskroppar. Bland våra konceptlösningar finns alternativ för såväl helt fristående lägenheter som för ”korridorboende”, dvs separata enheter med delat nyttjande av kök, gemensamhetsutrymmen, tvättstuga etc. Här, mer än någon annanstans, blir möjligheten att demontera och flytta modulerna till en fördel. Överskott på en ort kan nyttjas till att lösa situationen på en annan där behovet för tillfället är större.

Läs mer om Studentbostäder på företagets hemsida

Moelven Byggmodul AB

Moelven Byggmodul AB arbetar med tillverkning och försäljning av byggbodar och modulbyggnader. Byggbodar typ Kilsboden.
Modulbyggnader till bostäder, skolor, förskolor kontor m.m.