Takringen i Örebro AB > Takservice Örebro

Takservice Örebro

Takringen i Örebro AB utför takservice och kan även svara för löpande underhåll av taket, åtgärda skador med mera.


Fastighetsägare har ansvar för taket. Både för att förhindra läckage och för att säkerställa arbetsmiljön på taket vid snöröjning och underhållsarbeten.

Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår åtgärder, såväl när det gäller åtgärder och utrustning.

Vi kan också svara för det löpandet underhållet av taket, rensa vattengångar och brunnar och åtgärda eventuella skador.

Vi kan också svara för regelbunden kontroll och underhåll av bland annat brandventilation.

Läs mer om Takservice Örebro på företagets hemsida

Takringen i Örebro AB
Hemsida: http://orebro.takringen.se

Takringen i Örebro AB

Takringen i Örebro AB arbetar i huvudsak med tak, takarbete, takläggning, tätskikt,papptak läggning, tätskiktsarbeten, plåtslageri,Takarbete Örebro, PVC duk, Icopal i Örebro län.

Vi är ett fullserviceföretag och utför tätskiktsarbeten på tak och terrasser. Vi har även ett plåtslageri; Åkermans Plåt. Detta gör oss till en komplett totalleverantör. Vår affärsidé bygger på att Takringen skall vara totalentreprenörer för ditt tak. Vi besiktigar taket, konditionsbestämmer ditt tätskikt, lämnar åtgärds- förslag och kostnad för arbetet. Vi monterar tätskiktssystem från ICOPAL. Brandklassade och typgodkända, isolerar även takkonstruktionen. Vi utför alla typer av träarbeten på taket. Vi utför plåt- och smidesarbeten med egna plåtmontörer från Åkermans Plåt. Vi monterar brandventilation, takljuskupoler och takbrunnar.