Nilator AB > Tilläggsisolering av tak

Tilläggsisolering av tak

Nilator AB i Västervik utför tilläggsisolering av tak i samband med omläggning.

Läs mer om Tilläggsisolering av tak på företagets hemsida

Nilator AB
Hemsida: www.nilator.se

Nilator AB

Nilator AB utför arbeten så som takarbeten, tätskikt, takläggning i Kalmar med omnejd.

Företaget utför om- samt nyläggning av tätskikt på alla förekommande takkonstruktioner, samt erbjuder även tilläggsisolering vid omläggning av tätskikt. Soprema, som är leverantören av tätskiktsmaterial, är en av Sveriges ledande tillverkare. Vid isoleringsarbete samarbetar Nilator AB med Paroc.

Nilator erbjuder sina kunder en totallösning på deras takarbete, allt från förbesiktning med förslag på lösningar, utförande av jobbet efterbesiktning och löpande underhåll, under och efter garantitidens utgång, genom olika avtal som skräddarsys enligt kundens önskemål och behov.

De kan även erbjuda plåtarbeten i samband med taktäckningen.