Svenska Termoträ AB > Uteluftsventilerade vindsutrymmen

Uteluftsventilerade vindsutrymmen

Vindisolering, träfiberisolering. Termoträ passar lika bra som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation

I dagens välisolerade hus får den uteluftsventilerade vinden hög relativ fuktighet under vintern med risk för periodvis kondensation mot yttertaket. I områden med milt vinterklimat uppstår då risk för mögeltillväxt. Ett sätt att minska risken för skador är att minska ventilationen på vinden. Detta förutsätter dock att ingen fukt tillförs vindsutrymmet vare sig från läckage av regnvatten genom yttertaket, eller från fuktig inneluft som strömmar upp till vinden eller från läckande installationer på vindsutrymmet.
<br>
<b>Svenska Termoträ</b> är idag ett stort litet företag. I 20 år har vi tillverkat, sålt och installerat vår träfiberisolering. Vårt företag har gått från att vara en liten svensk miljövänlig uppstickare till att bli ett verkligt kvalitetsalternativ till den massproducerande mineralullsindustrin.

Termoträ träfiberisolering med dess unika isoleringsegenskaper är idag ett etablerat begrepp bland stora delar av Sveriges byggindustri.

Termoträ passar lika bra som tilläggsisolering ovanpå befintlig isolering, som i nybyggnation.<br><br>

Läs mer om Uteluftsventilerade vindsutrymmen på företagets hemsida

Svenska Termoträ AB
Hemsida: www.termotra.se

Svenska Termoträ AB

Svenska Termoträ AB är tillverkare av miljövänlig träfiberisolering. Tilläggsisolering med träfiber kan användas vid isolering såväl vid nybyggnation och/eller ovanpå befintlig isolering. REI120. Lika bra som stenull vid brand. Godkännande för passivhusväggar= 40 cm isoleringstjocklek. Sättningssäkert även vid transport av prefabelement