IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige > Vår industri

Vår industri

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och Ikems medlemsföretag är en del av lösningen.

Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

Läs mer om Vår industri på företagets hemsida

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Hemsida: https://www.ikem.se

IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Plast- & Kemiföretagen är branschorganisation för plastföretagen och kemiföretagen, Miljöfrågor, Kemiinformation, Isolering, Plastinformation, Cellplast

Plast- & Kemiföretagen företräder medlemmarna i kontakt med myndigheter, departement och politiker. Vi är remissinstans och opinionsbildare. Vi arbetar aktivt med information till medlemmar, myndigheter och utredningar. Vi ger också medlemsföretagen konkret service.

Våra medlemmar och deras produkter är viktiga för möjligheterna att uppnå hållbar utveckling och effektivare resursutnyttjande.