Komsol AB > Water Penetration Test Kit

Water Penetration Test Kit

Water Penetration Test Kit är en enkel och tillförlitlig metod för mätning av fuktupptagningsförmågan i byggnadsmaterial.

Water Penetration Test Kit är en enkel och tillförlitlig metod för att snabbt mäta fuktupptagningsförmågan i byggnadsmaterial såsom betong, tegel, puts, natursten och andra mineraliska material. Metoden bygger på den välbeprövade Karsten metoden och simulerar hällregn i dubbel orkanstyrka (157 km/h).

Läs mer om Water Penetration Test Kit på företagets hemsida

Komsol AB
Hemsida: www.komsol.com

Komsol AB

Komsol AB är specialiserade på betongimpregnering (Innerseal) och hydrofobering (Topseal) för fuktskydd och vattentätning av konstruktioner i betong, tegel och puts. Vi säljer material och utför även behandlingar av fasader, garage, golv, källare, tak, balkonger, bassänger, industrigolv mfl. Fuktskydd, vattentätning, dammbindning, membranhärdare, kloridskydd, armeringsskydd, återstärkning och förstärkning (>30%) av betongytor är några av de egenskaper betongimpregnering ger.