Skanska tecknar rekordstort betongavtal för Västlänken

Skanska har tecknat avtal med AGN Haga, ett konsortium mellan Astaldi, Gülemark och NRC, om att leverera betong till Västlänksprojektet i Göteborg. Kontraktet, som är Skanska Betongs största någonsin, är värt cirka 300 miljoner kronor och leveranser kommer att ske löpande under åren 2019-2024.

Under projekttiden levereras fabriksbetong, inklusive betongpumpning, till etapperna Haga och Kvarnberget på Västlänken. Leveranserna sker primärt från Skanskas betongfabrik i Vikan, Göteborg, och omfattar sprutbetong och konstruktionsbetong för 1,5 kilometer tunnel samt en tågstation under mark.

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/skanska_asfalt_och_betong_ab/33711.html

Annonser